Skip to main content

Om Berserkerblogg

Berserkerblogg er en multiblogg (et multibloggsystem) forbeholdt utvalgte bloggere.  Hver blogger har sin egen private bloggprofil, hvor egen profil kun inneholder egne innlegg, mens forsiden av Berserkerblogg publiserer innlegg fra samtlige bloggere i systemet som velger å dele sine innlegg offentlig.

En av fordelene med dette blogsystemet er at hver bruker når som helst fritt kan ta full backup av all aktivitet på egen profil, og så importere dette i f.eks en egen Wordpressblog eller en annen Known-installasjon (selfhosted eller hos annen tilbyder, f.eks hos Known-utvikleren).  En EIER derved sine egne data, og er således ikke låst til systemet som til enhver tid drifter bloggen (i dette tilfelle Berserkerblogg).

En annen fordel er at denne bloggen kan konfigureres til automatisk å poste innlegg direkte til bloggerens Facebook/Twitter profil, og returnere likes og kommentarer fra disse eksterne profilinnlegg og legge disse under respektive blogginnlegg her på bloggen.  En har derved EIERSKAP, ikke bare til bloggposter, likes og kommentarer her på bloggen, men også eierskap til alle likes og kommentarer som kommer inn fra andre plattformer en har tilknyttet.  Disse følger så også med når en tar backup av ens profil her på Berserkerblogg, for evt. å flytte ens bloggaktivitet til andre systemer/tilbydere.

Bloggen testes ut som del av prosjektet https://berserkergang.net