Skip to main content
 

EN HEL BIKUBE I ETT SMEKK! - OM ANTI-RUSSLAND PROPAGANDA, NEW WORLD ORDER OG FALSK FLAGG OPERASJONER.

Etter å ha scannet rundt i nyhetsbildet, og scannet rundt i min egen vitendatabase, ser jeg konturene av et hendelsesforløp av kaos de neste ukene og månedene. Jeg aner ikke hvor det vil ende, men ser et sannsynlig innledende forløp som jeg her vil prøve å beskrive (hovedsakelig for de innvidde, i det jeg velger å gjøre dette så kort som mulig).

Det er maktkamp mellom de to vingene på samme ørna (Trump/Clinton-leirene). Siden vingene sitter på samme ørna, så bør vi ikke forvente noen store endringer i de langsiktige planer, uansett hvilken vinge som får dominere. Den langsiktige plan om en verdensregjering er så inngrodd i ryggmargen på de ulike elitefraksjoner, at spørsmålet er ikke om, men NÅR dette blir en realitet (med mindre FOLKET setter en stopper for det) Clinton-leiren har det mest travelt med dette, i det de har sett for seg at globaliseringsutviklingen skulle gå på skinner uten hinder. Trump representerer en rivaliserende fraksjon, som antakelig har "andre planer/andre veier til målet" som får Clinton/Obama-leiren til å gå av skaftet i sinne og frustrasjon. "Infighting" kalles det.

Kort sagt, jeg ser for meg følgende sannsynlige scenario:

1. Clinton/Obamaleiren (med sin NATO puddel Jens Folkemord Bombenberg) bruker anti-russland propaganda for å skaffe seg påskudd til å fylle Europa med militært materiell. Krig mot Russland er ikke målet i første omgang, det er noe helt annet som er målet, se punkt 3 og 4.

2. På amerikansk hjemmebane utføres uendelig antall sprell for å sette valgprosessen og presidentinnsettelsen under "administrasjon" av Homeland Security. I praksis forberedende innførelse av en offisiell form for unntaktstilstand (gjerne begrunnet i falske anklager mot Putin) for å kunne handle hurtig og effektivt når neste punkt inntreffer (punkt 3)
Denne forberedende fase beskrives her. https://youtu.be/orwKEhTPPx8

3. Det iverksettes en falsk flagg terror-operasjon i Paris i forbindelse med fredskonferansen 15. til 20 januar, som også sammenfaller med Trumps forventede innsettelse som president, som antakelig ikke blir noe av grunnet falsk flagg terror-operasjonen som vil få alle europeiske land OG USA til å innføre unntakstilstand som nevnt i ovenfor punkt 2. Obama blir altså sittende som president. Litt om den antatte falsk flagg operasjon her: https://youtu.be/P1iqsGix6Pg

4. De Clinton/Obama-lojale europeiske ledere, i samarbeid med Clinton/Obama/Soros-komplekset i USA, vil bruke den nå forsterkede EU-hæren sammens med NATO-styrker til å innføre delvis NWO i hele Europa, renske ut "sånne som oss" (globalistmotstandere og system-kritikere) og tvinge resten av europas stridsdyktige befolkning til å gjøre seg klar til å angripe Russland.

5. WW3 er et faktum

Håper jeg tar feil, men tror jeg er ganske nær sannheten av hvordan dette vil utvikle seg. Det kan få andre former, men den overliggende strategi vil antakelig være ganske nært det jeg skisserer. I tillegg til dette vil vi se den fulle komplette utfoldelse av det migrantkaos som er spådd, i det Weapon of Mass Migration vil benyttes til hva det er planlagt å brukes til, nettopp et VÅPEN av kaos og forvirring, terror og elendighet, som alt i sum skal fremtvinge "order out of chaos" ved at den europeiske befolkning til sist TIGGER MAKTELITEN OM Å INNFØRE SIN NEW WORLD ORDER FOR Å FÅ SLUTT PÅ TERROREN!

Uansett om jeg får rett (støttet av de mange jeg har hentet informasjonen fra), eller om jeg bommer med mine spådommer, så er det ikke tvil i min sjel om at vi nå går inn i en tid som vil bli preget av kaos, terror og lidelser av ufattelige proposjoner......med mindre FOLK FLEST snarest våkner opp og kommer seg ut i gatene for å avvæpne den sittende klasse sosiopater i våre respektive lands styrende organer.

GODT NYTT ÅR!