Skip to main content
 

LESESTOFF I JULEN :-)

Dogon stammen, et urfolk i Vest-Afrika, sies å ha kunnskaper i astronomi som overgår vitenskapen av i dag. De beskrev stjernesystemet Sirius lenge før vitenskapen måtte bøye seg i støvet og innrømme at Dogons hadde rett. Dogon-folkets urgamle kunnskap sies videre å beskrive nettopp det HOLOGRAFISKE UNIVERS som fler og fler vitenskapsfolk tilslutter seg oppfattelsen av. ALT er lys og elektrisitet, våre kropper og all materie består av atomer og molekyler, hverken en selv eller koppen en holder i hånda er faste objekter, det er den relative eletriske spenningsforskjell (forenklet forklart) som gjør at vi "opplever å holde i koppen", men koppen og oss selv er bare holografiske fantasifoster.

Dogon folkets urgamle sagn forteller oss av at verden vi lever i, og oss selv, er en holografisk projeksjon fra Sirus, som et speilbilde av noe som i virkeligheten skjer et sted i Sirius komplekset. I Siriuskomplekset finnes i tillegg en annen holografisk projeksjon, ved navn Sirius B, og AT VÅRT SOLSYSTEM OG SIRIUS B PERIODEVIS BYTTER PLASS, som om "the REAL creator" periodevis snur opp ned på en speilprisme slik at de holografiske prosjeksjoner bytter plass.

HVEM VAR DE MONOLITTISKE STEINBYGGERNE PÅ JORDA? I følge Dogons ble de ulike megalittiske byggverk på jorda i dag laget av et folk fra Siriuskomplekset I FORRIGE PERIODE DA VÅRT HOLOGRAFISKE SOLSYSTEM BEFANT SEG DER. Vi er således etterkommere av vesener fra Sirus, og ved hver periode reiser vi som lys gjennom et ormehull/sort hull, og gjenskapes på andre siden.

Gruppa Soundgarden gav i 1994 ut en musikkvideo nettopp med dette tema. Spennende saker. Det er dem som hevder at vi nå er nært forestående en ny ormehullsreise, og det Soundgardens musikkvideo er kanskje ment å illustrere hva som vil skje med dem som ikke forstår hva som skjer år ormehullet viser seg.

https://www.youtube.com/watch?v=3mbBbFH9fAg

Kanskje har vi mer enn gode grunner til å orientere oss mot gammel visdom, og snu ryggen til dagens materialistiske fordummingsparadigme?

En kan lese mer om disse ting i Jack Hearts spennende artikkel "LUCIFER in the temple of the dog II"
http://www.veteranstoday.com/2016/10/30/lucifer-in-the-temple-of-the-dog-ii/

NB: Jeg anbefaler på det varmeste å også lese artikkelens kommentarfelt, og da i særdeleshet kommentarene fra Jack Heart selv.