Skip to main content
 

Johan Nygaard har publisert en relativt sett oppløftende artikkel. Men stanken av sosialistisk elitisme preger desverre hele artikkelen. Et kort sitat som eksempel:

"Den folkelige reaksjonen mot de fremmedgjorte elitenes mislykkede politiske strategier inneholder selvsagt reaksjonære elementer som gjerne omtales som høyrepopulisme. Nei til EU har i alle år advart mot at nettopp dette ville bli konsekvensen av den ideologiske forblindelsen i EU. Men de reaksjonære har ikke kapasitet til å komme opp med en konsistent systemkritikk – og har følgelig heller ikke kapasitet til formulere fornuftige og troverdige alternative strategier for utviklingen av Norge frigjort fra EØS avtalens forbannelser."

Jeg ser nemlig tendensen til at vi her serveres ANTITESEN i den maktelitestyrte hegelianske dialektikk. Hvordan kan jeg si det? Jo for her ser vi jo at "folket" stadig fremstilles som noe man ikke bør lytte til, grunnet vår "inkompetanse, manglende evne, kapasitet og fornuft". Vi er bare reaksjonære høyrepopulister, og - i følge Pål Steigan selv - smurfer og konspirasjonsteoretikere.

Nygaard nevner heller ikke med et eneste ord den tsunami av private bloggere og privatdrevne "open source investigators" som så godt som ALENE har besørget jobben MOCKINGBIRD CORPORATE MAFIA MEDIA i hele etterkrigstiden fullstendig har unndratt seg, nemlig å SNAKKE SANT!

Dette er irriterende, men først og fremst LATTERLIG, sett i lys av den bevissthetsoppvåkningTSUNAMI som nå skyller over menneskeheten. Vi er mange som setter pris på Pål Steigans nettavis, som dag ut og dag inn raserer det sittende "globalistiske establishment", men vi venter stadig på at Steigan & Co's skal klatre ned av gjerdet og tydeliggjøre om de har til hensikt å ære SANNHETEN, eller om vi må belage oss på mer av samme elitismen, bare i "ny" forkledning.

Det er sagt om Donalt Trump at han er en rebell, men han er ikke rebell nok. Han er rebell nok til å omrokkere og skifte ut brikkene på spillebrettet, men spillereglene og spillebrettet i seg selv vil han høyst sannsynlig ikke komme til å røre.

Mye tyder på at vi kan forvente det samme av Nygaards og Steigans "kvalitetssamfunn". Et "kvalitetssamfunn" fundamentert på fortielser, løgner og opprettholdelse av de samme gigantiske samfunnsbedrag som er roten til de utfordringer og problemer verdenssamfunnet sliter med i dag.

Jeg håper jeg tar feil, og jeg håper Steigan & Co snarest kommer igang med å parkere min skepsis i skammekroken.

http://steigan.no/2016/12/18/visjonen-om-kvalitetssamfunnet/