Skip to main content
 

Meget bra innlegg i Dagbladet, av Lars Rønbeck og Tore B. Krudtaa. Bør leses i de tusen hjem.

http://www.dagbladet.no/kultur/norgespartiet---en-samfunnstrussel/65359423

Den som studerer vårt politiske system (parlamentarismen) vil oppdage at dette system hovedsakelig er designet for å FRATA befolkingen makt og overføre denne til særinteresser som har satt seg selv i posisjon til å manipulere folkemeningen, uten å reellt sett måtte stå til ansvar for dette. Og det fordi politikernes lojalitet i større og større grad kan kjøpes og korrumperes, og flyttes mot internasjonale interesser og agendaer i strid med landets og befolkningens kortsiktige og langsiktige interesser.

Innførelse av DIREKTEDEMOKRATI derimot, tilbakefører makten og styringsretten til FOLKET, og politikk kan bedre iverksettes på en måte som FAKTISK tjener folket og landets kortsiktige og langsiktige interesser.

En kan bestikke og korrumpere representanter for parlamentarismen, men det er straks vanskeligere å bestikke og korrumpere et helt folk, spesiellt etter at FOLKET har fått oppgradert sin kunnskap og forståelse av HVORDAN SELV LEDE i stedet for å LA SEG LEDE!

Håper mange forstår nytten i å dele denne artikkelen. God lesning :-)