Skip to main content
 

Det e tel å bælje av, men det har vi faen ikkje tid tel! Nu må vi bærre få spredt den her type artikla, og få rista folk ut av tornerosesøvnen!

http://www.jostemikk.com/om-de-trump-hapende-og-antisemittisme/