Skip to main content
 

Vi er alle nødt til å bidra til å STOPPE SIONISMEN. Disse 3 videoer viser HVORFOR!

1 min read

Når en har sett og lyttet gjennom disse tre videoer, så vil det neste naturlige og ansvarlige skritt være å sette seg inn i bl.a Kalergi-planen, og deretter dele disse videoer og informasjon med så mange som mulig!

Og så må vi i fellesskap gå grundig til verks for å kartlegge, identifisere og eliminere sionistenes innflytelse i Norge. Det blir ingen enkel oppgave, men ALT avhenger av at vi klarer det!

Vedrørende Kalergi-planen, så vil nedenforstående video tjene som en god indikator og illustrasjon av hvor langt sionistene har kommet med implementeringen av denne: