Skip to main content
 

EN HEL BIKUBE I ETT SMEKK! - OM ANTI-RUSSLAND PROPAGANDA, NEW WORLD ORDER OG FALSK FLAGG OPERASJONER.

Etter å ha scannet rundt i nyhetsbildet, og scannet rundt i min egen vitendatabase, ser jeg konturene av et hendelsesforløp av kaos de neste ukene og månedene. Jeg aner ikke hvor det vil ende, men ser et sannsynlig innledende forløp som jeg her vil prøve å beskrive (hovedsakelig for de innvidde, i det jeg velger å gjøre dette så kort som mulig).

Det er maktkamp mellom de to vingene på samme ørna (Trump/Clinton-leirene). Siden vingene sitter på samme ørna, så bør vi ikke forvente noen store endringer i de langsiktige planer, uansett hvilken vinge som får dominere. Den langsiktige plan om en verdensregjering er så inngrodd i ryggmargen på de ulike elitefraksjoner, at spørsmålet er ikke om, men NÅR dette blir en realitet (med mindre FOLKET setter en stopper for det) Clinton-leiren har det mest travelt med dette, i det de har sett for seg at globaliseringsutviklingen skulle gå på skinner uten hinder. Trump representerer en rivaliserende fraksjon, som antakelig har "andre planer/andre veier til målet" som får Clinton/Obama-leiren til å gå av skaftet i sinne og frustrasjon. "Infighting" kalles det.

Kort sagt, jeg ser for meg følgende sannsynlige scenario:

1. Clinton/Obamaleiren (med sin NATO puddel Jens Folkemord Bombenberg) bruker anti-russland propaganda for å skaffe seg påskudd til å fylle Europa med militært materiell. Krig mot Russland er ikke målet i første omgang, det er noe helt annet som er målet, se punkt 3 og 4.

2. På amerikansk hjemmebane utføres uendelig antall sprell for å sette valgprosessen og presidentinnsettelsen under "administrasjon" av Homeland Security. I praksis forberedende innførelse av en offisiell form for unntaktstilstand (gjerne begrunnet i falske anklager mot Putin) for å kunne handle hurtig og effektivt når neste punkt inntreffer (punkt 3)
Denne forberedende fase beskrives her. https://youtu.be/orwKEhTPPx8

3. Det iverksettes en falsk flagg terror-operasjon i Paris i forbindelse med fredskonferansen 15. til 20 januar, som også sammenfaller med Trumps forventede innsettelse som president, som antakelig ikke blir noe av grunnet falsk flagg terror-operasjonen som vil få alle europeiske land OG USA til å innføre unntakstilstand som nevnt i ovenfor punkt 2. Obama blir altså sittende som president. Litt om den antatte falsk flagg operasjon her: https://youtu.be/P1iqsGix6Pg

4. De Clinton/Obama-lojale europeiske ledere, i samarbeid med Clinton/Obama/Soros-komplekset i USA, vil bruke den nå forsterkede EU-hæren sammens med NATO-styrker til å innføre delvis NWO i hele Europa, renske ut "sånne som oss" (globalistmotstandere og system-kritikere) og tvinge resten av europas stridsdyktige befolkning til å gjøre seg klar til å angripe Russland.

5. WW3 er et faktum

Håper jeg tar feil, men tror jeg er ganske nær sannheten av hvordan dette vil utvikle seg. Det kan få andre former, men den overliggende strategi vil antakelig være ganske nært det jeg skisserer. I tillegg til dette vil vi se den fulle komplette utfoldelse av det migrantkaos som er spådd, i det Weapon of Mass Migration vil benyttes til hva det er planlagt å brukes til, nettopp et VÅPEN av kaos og forvirring, terror og elendighet, som alt i sum skal fremtvinge "order out of chaos" ved at den europeiske befolkning til sist TIGGER MAKTELITEN OM Å INNFØRE SIN NEW WORLD ORDER FOR Å FÅ SLUTT PÅ TERROREN!

Uansett om jeg får rett (støttet av de mange jeg har hentet informasjonen fra), eller om jeg bommer med mine spådommer, så er det ikke tvil i min sjel om at vi nå går inn i en tid som vil bli preget av kaos, terror og lidelser av ufattelige proposjoner......med mindre FOLK FLEST snarest våkner opp og kommer seg ut i gatene for å avvæpne den sittende klasse sosiopater i våre respektive lands styrende organer.

GODT NYTT ÅR!

 

THE FUCKIN' COTTON PICKIN' TRUTH - STILL ON THE PLANTATION!

Den HVITE RASE (europeere) får alltid banket inn den kollektive skyld for å ha holdt diverse folkeslag som slaver. Selvfølgelig indoktrineres hvite til å akseptere dette, som så mye annet den hvite rase anklages for. Det som her holdes skjult i historieskrivningen er at hvite europeere selv har vært handlet som slaver i flere århundreder, og begrepet "slave" kommer faktisk fra østeuropeiske Slavere, som var blandt de mange folkeslag som jevnlig ble erobret og solgt som slaver til bl.a araberne.

I boken "They were whites, and they were slaves - The untold history of the enslavement of whites in early America", av Michael Hoffman, kan vi lese følgende:

"The height of academic and media fraud is revealed in the monopolistic trademark status the official controllers of education and mass communications have successfully established between the definition of the word "slave" and the negro, while labeling descriptions of the historic experience of Whites in slavery a fallacy. Yet the very word "slave", which the establishment's consensus school of history pretends cannot legitimately be applied to Whites, is derived from the word Slav. According to the Ox-ford English Dictionary, the word slave is another name for the White people of eastern Europe, the Slavs. ( Compact Edition of the Oxford English Dictionary, p. 2,858).

In other words, slave has always been a term for and a definition of a servile condition of White people. Yet we are told by the professorcrats that it is not correct to refer to Whites as slaves but only as servants, even though the very root of the word is derived from the historical fact of White slavery.(1)"

https://archive.org/download/they-were-white-and-they-were-slaves-michael-a-hoffman-ii/they-were-white-and-they-were-slaves-michael-a-hoffman-ii.pdf

Michael Hoffman's bok demonstrerer også til fulle maktelitens syn på "vanlige folk" og da spesiellt de fattige, som gjerne BLE fattige da deres jord og eiendom ofte ble konfiskert av elitene. Elitene kom også etterhvert på den gode ide å drive "fattigdomsbekjempelse", en form for "veldedighet" hvor de fattige ble solgt som slaver, barnevern, steriliseringsklinikker og liknende poppet opp overalt, og økonomien gikk så det suste....med slavedrevne barn helt ned i 4 - 5 års alderen som arbeidskraft. Her kan vi også lese om Malthus og hans skrekk for overpopulasjon, og derved også hvor deler av elitens depopulasjonsplaner kommer fra, planer de stadig har både på tegnebrett og løpende setter ut i "livet" på diverse vis. DET ER BRA Å LESE HISTORIE!

Vi er forresten alle fremdeles slaver for denne eliten, bare med den forskjell at i dagens samfunn er slaveriet mer fordekt, bl.a fordi eliten har raffinert og perfeksjonert sitt illusjonsmakeri, sin evne til å smitte oss alle med Stockholmsyndromet, og sin evne til å lure oss trill rundt.

THE FUCKIN' CUTTON PICKIN' TRUTH - STILL ON THE PLANTATION!

https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk

 

LESESTOFF I JULEN :-)

Dogon stammen, et urfolk i Vest-Afrika, sies å ha kunnskaper i astronomi som overgår vitenskapen av i dag. De beskrev stjernesystemet Sirius lenge før vitenskapen måtte bøye seg i støvet og innrømme at Dogons hadde rett. Dogon-folkets urgamle kunnskap sies videre å beskrive nettopp det HOLOGRAFISKE UNIVERS som fler og fler vitenskapsfolk tilslutter seg oppfattelsen av. ALT er lys og elektrisitet, våre kropper og all materie består av atomer og molekyler, hverken en selv eller koppen en holder i hånda er faste objekter, det er den relative eletriske spenningsforskjell (forenklet forklart) som gjør at vi "opplever å holde i koppen", men koppen og oss selv er bare holografiske fantasifoster.

Dogon folkets urgamle sagn forteller oss av at verden vi lever i, og oss selv, er en holografisk projeksjon fra Sirus, som et speilbilde av noe som i virkeligheten skjer et sted i Sirius komplekset. I Siriuskomplekset finnes i tillegg en annen holografisk projeksjon, ved navn Sirius B, og AT VÅRT SOLSYSTEM OG SIRIUS B PERIODEVIS BYTTER PLASS, som om "the REAL creator" periodevis snur opp ned på en speilprisme slik at de holografiske prosjeksjoner bytter plass.

HVEM VAR DE MONOLITTISKE STEINBYGGERNE PÅ JORDA? I følge Dogons ble de ulike megalittiske byggverk på jorda i dag laget av et folk fra Siriuskomplekset I FORRIGE PERIODE DA VÅRT HOLOGRAFISKE SOLSYSTEM BEFANT SEG DER. Vi er således etterkommere av vesener fra Sirus, og ved hver periode reiser vi som lys gjennom et ormehull/sort hull, og gjenskapes på andre siden.

Gruppa Soundgarden gav i 1994 ut en musikkvideo nettopp med dette tema. Spennende saker. Det er dem som hevder at vi nå er nært forestående en ny ormehullsreise, og det Soundgardens musikkvideo er kanskje ment å illustrere hva som vil skje med dem som ikke forstår hva som skjer år ormehullet viser seg.

https://www.youtube.com/watch?v=3mbBbFH9fAg

Kanskje har vi mer enn gode grunner til å orientere oss mot gammel visdom, og snu ryggen til dagens materialistiske fordummingsparadigme?

En kan lese mer om disse ting i Jack Hearts spennende artikkel "LUCIFER in the temple of the dog II"
http://www.veteranstoday.com/2016/10/30/lucifer-in-the-temple-of-the-dog-ii/

NB: Jeg anbefaler på det varmeste å også lese artikkelens kommentarfelt, og da i særdeleshet kommentarene fra Jack Heart selv.

 

Jo mer historie jeg leser, jo mer går det opp for meg for et vanvittig FOLKEMORD og KULTURMORD det europeiske folk har vært, og fremdeles er utsatt for. Det nærmeste å sammenlikne med må være utryddelsen av indianerne (for de er i praksis uttryddet. Det lille de har igjen av folk og kultur er nærmest på museumsnivå). Jeg anbefaler alle å lese - VIRKELIG LESE - følgende artikkel.

Jeg har ikke sans for utrykk som "fucking jews" eller "fucking negroes", men ut fra historiens helhet så har jeg forståelse for den absolutt berettigede harme og det absolutt berettigede sinne som ligger bak slike uttalelser. Europas folk og kultur er på slaktebenken, og har lenge vært på slaktebenken. Det er bare å erkjenne det. Vi må snu trenden, og det må vi komme i gang med FORT SOM FAEN!

Her får du bl.a lese om Åsatru-miljøer og paganistiske miljøer med JØDISKE bakmenn og aktører. Tenke seg til at de er så oppsatt på å utrydde kristenfolk, hedninger og den hvite rase, at de setter opp falske paganistiske nettsider for å lure den siste rest av forsvarsevne vi har, nemlig de som tilsynelatende har forstått hvor ille det er fatt? Jeg skriver tilsynelatende, for hvis det er slik at selv Åsatruere lar seg lure av slike banditter, hva sier det forsvarsevnen til resten av befolkningen?

Hvor lenge skal vi la oss lure og svindle av disse folkene? Hvor langt skal vi la folkemordet og kulturmordet gå sin gang før vi begynner å yte motstand? Skal vi vente til vi er fullstendig utryddet og så ta oppgjøret "in the afterlife"?

http://www.renegadetribune.com/jewish-war-nature-paganism/

 

Johan Nygaard har publisert en relativt sett oppløftende artikkel. Men stanken av sosialistisk elitisme preger desverre hele artikkelen. Et kort sitat som eksempel:

"Den folkelige reaksjonen mot de fremmedgjorte elitenes mislykkede politiske strategier inneholder selvsagt reaksjonære elementer som gjerne omtales som høyrepopulisme. Nei til EU har i alle år advart mot at nettopp dette ville bli konsekvensen av den ideologiske forblindelsen i EU. Men de reaksjonære har ikke kapasitet til å komme opp med en konsistent systemkritikk – og har følgelig heller ikke kapasitet til formulere fornuftige og troverdige alternative strategier for utviklingen av Norge frigjort fra EØS avtalens forbannelser."

Jeg ser nemlig tendensen til at vi her serveres ANTITESEN i den maktelitestyrte hegelianske dialektikk. Hvordan kan jeg si det? Jo for her ser vi jo at "folket" stadig fremstilles som noe man ikke bør lytte til, grunnet vår "inkompetanse, manglende evne, kapasitet og fornuft". Vi er bare reaksjonære høyrepopulister, og - i følge Pål Steigan selv - smurfer og konspirasjonsteoretikere.

Nygaard nevner heller ikke med et eneste ord den tsunami av private bloggere og privatdrevne "open source investigators" som så godt som ALENE har besørget jobben MOCKINGBIRD CORPORATE MAFIA MEDIA i hele etterkrigstiden fullstendig har unndratt seg, nemlig å SNAKKE SANT!

Dette er irriterende, men først og fremst LATTERLIG, sett i lys av den bevissthetsoppvåkningTSUNAMI som nå skyller over menneskeheten. Vi er mange som setter pris på Pål Steigans nettavis, som dag ut og dag inn raserer det sittende "globalistiske establishment", men vi venter stadig på at Steigan & Co's skal klatre ned av gjerdet og tydeliggjøre om de har til hensikt å ære SANNHETEN, eller om vi må belage oss på mer av samme elitismen, bare i "ny" forkledning.

Det er sagt om Donalt Trump at han er en rebell, men han er ikke rebell nok. Han er rebell nok til å omrokkere og skifte ut brikkene på spillebrettet, men spillereglene og spillebrettet i seg selv vil han høyst sannsynlig ikke komme til å røre.

Mye tyder på at vi kan forvente det samme av Nygaards og Steigans "kvalitetssamfunn". Et "kvalitetssamfunn" fundamentert på fortielser, løgner og opprettholdelse av de samme gigantiske samfunnsbedrag som er roten til de utfordringer og problemer verdenssamfunnet sliter med i dag.

Jeg håper jeg tar feil, og jeg håper Steigan & Co snarest kommer igang med å parkere min skepsis i skammekroken.

http://steigan.no/2016/12/18/visjonen-om-kvalitetssamfunnet/

 

Jeg har snekret sammen en artikkel om de bolsjevikske "JØDISKE" SLAKTERE som likviderte 60 - 66 millioner russere og sovjetborgere fra 1917 og tiårene fremover, samtidig som de kamuflerte seg selv som "nazi holocaust survivors". Her får du slakternavnene, og deres individuelle slakter-CV. Dette er avgjørende viktige deler av historien som vi selv og våre barn aldri hører om i skolens holocaustindoktrinering.

https://norgesaksjonen.org/2016/12/11/om-jodene-som-slaktet-over-60-millioner-russere-og-sovjetborgere-og-kamuflerte-seg-selv-som-nazi-holocaust-survivors/

 

De historiske bokbrennere vifter atter en gang med fyrstikkene - achive.org er truet.

De historiske bokbrennerne som svidde av (les: ranet alle skriftene fra) Biblioteket i Alexandria (og gjemte alle skriftskattene i Vatikanet og andre steder) har kastet sine bokbrennerøyne på verdens største bibliotek - WayBackMachine på archive.org

WayBackMachine scanner hele internet og lagrer all offentlig tilgjengelig informasjon fra stort sett alle nettsider for bevarelse for ettertiden.  Dette stikker selvfølgelig gigantiske kjepper i hjulene på løgnaktige politikere, løgnaktige næringslivsledere, svindelmedia og hele koblet av andre banditter som lyver menneskeheten huden full på sine nettsider, for deretter å slette artikler og nedlegge nettsider for å skjule sine spor.

Journalister og andre våkne mennesker har flittig brukt WayBackMachine for å etterforske den type bokbrenning.  Jeg har selv brukt WayBackMachine flittig for å grave frem historisk grums som ikke lengre er tilgjengelig, enten fordi det har blitt slettet, omskrevet eller nettsider rett og slett nedlagt

Archive.org sigaliserer i sin blogg at "legal regimes" og "institutional failures" utgjør en økende trussel for arkivet, og at de derfor vil forsøke å etablere "mirrors" rundt om i verden, bl.a Kanada, for å sikre innholdet.

https://blog.archive.org/2016/12/06/internet-archive-canada-and-national-security-letter-in-the-news-roundup/

https://blog.archive.org/2016/11/29/help-us-keep-the-archive-free-accessible-and-private/

 

For alle de som enda ikke har forstått, nekter å ta inn over seg, eller forsøker å skjule at MASSEØDELEGGELSESVÅPNET "Weapon of Mass Migration" foregår i en elitestyrt og elitedrevet INDUSTRIELL SKALA (med det klinkeklare formål å RASERE de europeiske nasjoners suverenitet og kulturelle homogenitet). Her er bevis på nettopp dette!

NGO's og den Italienske kystvakten går i massiv skytteltrafikk over Middelhavet, helt tydelig ikke for å "berge båtflyktninger", men derimot i en ORGANISERT MASSEFRAKT I INDUSTRIELL SKALA!

http://www.zerohedge.com/news/2016-12-04/something-strange-taking-place-mediterranean

https://youtu.be/TbIc1LZqIAw

 

http://www.seafriends.org.nz/issues/global/globaltemp4000yr.gif

Jeg ser at det er flere stykker i KLIMASKREMMERKULTEN "Klimastiftelsen" som ikke lengre står frem med profilbilder. Kan det skyldes ovenstående grafikk med oversikt over globale temperaturer de siste 4500 år?

http://klimastiftelsen.no/om-oss/rad/

 

Vi må regne med at menneskeheten snart blir offer for en ny GIGANTISK FALSK FLAGG TERROR operasjon i det avmaktseliten nå stræber med nebb og klør for å få globalsmetoget tilbake på sporet mot avmaktselitens våte drøm - den fasctist/kommunistiske verdensregjering. Mange er klar over PROJECT BLUEBEAM, men det er ikke så lett å forestille seg hvilke scenario og narrativer som evt. vil bli kjørt frem.

Ting tyder på at studenter ved Israelske universiteter indoktrineres til å tro at de er ALIEN COMMANDOES som skal erobre jorda og jordboerne. Det kan ikke utelukkes at dette forberedes brukt i avmaktselitens kommende store falsk flagg terror operasjon. Det er etter min mening svært så lurt å få med seg dette.

https://norgesaksjonen.org/2016/12/02/israelsk-universitet-i-2011-israelsk-rabbi-hevder-jodene-er-eted-commandoes-kommet-hit-fra-en-annen-galaxe-for-a-conquer-the-earth-and-the-earthlings/

 

En samling kommentarer om myndighetenes og mainstream medias angrep på "Fake News".

DET ER MYNDIGHETER OG MAINSTREAM MEDIA som hver dag de siste 150 - 200 år har benyttet FAKE NEWS, løgn og bedrag for å manipulere verdens befolkning.

Det er så bra at nettopp dette tema nå står på øverste palle av aktuelle saker i offentligheten. Og vi må sende en hjertelig takk til både myndigheter og mainstream media som lager ris på egen bak hver gang de åpner kjeften med kritikk og demonisering av andre nyhets- og informasjonskilder.

https://youtu.be/qRZeme-YW1U

https://youtu.be/3D9W3EHKrTE

https://youtu.be/qalAciuHCgA

 

Pål Steigan har her levert et meget godt geopolitisk overblikk. Jeg syns nesten det kan defineres som en fantastisk bragd å klare å formulere et slikt overblikk i pennen, og samtidig klare å avholde seg fra å skrive noe som helst om hva jeg mener ville vært helt naturlig å skrive om; nemlig å identifisere arkitektene bak.

http://steigan.no/2016/11/30/trade-terror-inc/

Det må nemlig være så godt som umulig å IKKE se at denne geopolitiske arkitekturen må være resultat av et FULLSTENDIG UMENNESKELIG tenkesett som må ha vært raffinert over flere tusen år for å kunne implementeres så effektivt og totalødeleggende for menneskets og planetens evolusjon. Vi er i sannhet holdt i en evolusjonsmessig mørkealder, og vi vil ikke komme ut av den før menneskeheten identifiserer og tar et oppgjør med kreftene bak. Det handler nemlig om betraktelig mye mer enn imperialistisk "utplassering av våpen og personell" og "hemmelighold i forhandlinger".

Jeg syns Graham Hancock illustrerer dette på en utmerket måte i denne videoen, fra 1 time og 11 ut i dette foredraget: https://youtu.be/9WM0tNOfOOk?t=1h11m50s

 

Deler denne saken. Det er stor fare for at det braker løs, i det NWO-globalistbandittene garantert vil gjøre alt hva de kan for å få globalismetoget tilbake på sporet så de får innført sin planlagte verdensregjering og lagt til rette for tilbakekomsten av Vatikanets og talmud-sionistene falske Messias (gjerne med Project Bluebeam type "shock & ave", kombinert med borgerkrigutløsning i USA med påfølgende kriseutløsning i de øvrige anglo-sionistiske vasallstater, inklusiv Norge. I Norge kan vi muligvis oppleve at bankene, strøm, internet og telefon legges død en periode mens globalistbandittene rigger landet for det endelige globalistkupp.

http://newstarget.com/2016-11-28-survival-expert-warns-americans-to-double-down-on-survival-supplies-in-preparation-for-a-2017-engineered-crisis.html

"According to survival expert James Wesley Rawles, a former Army intelligence officer who operates Survivalblog.com, Hillary Clinton’s loss is a win for common sense in America. But he also cautions that Trump’s victory has opened a door for globalist provocateur George Soros to continue to fund opposition groups and protests. Some anti-Trump activists have plans to force shut downs of transportation networks on Inauguration Day.

The entire year of 2017, according to Rawles, could be one of upheaval as globalist forces fight against Trump and his vision for a renewed America. As reported by Allnewspipeline.com, even though America just “dodged a serious bullet,” deep concerns remain about social unrest, banking, economic collapse, inflation and the potential for a Venezuelan-like starvation scenario. Rawles urges those listening to “double down” all preparations in 2017."

En litt mer skånsom fremstilling kan du lese på steigan.no, hvor advarselen er godt pakket inn i siste del av artikkelen: http://steigan.no/2016/11/29/det-aret-globalismen-sprakk/

Det kan ikke være tvil om at vi går særdeles ustabile tider i møte, og det vil høyst sannsynlig utvikle seg mye værre enn de fleste kan forestille seg. Det er i alle fall DET man bør ta høyde for.

 

Political Correctness, Identity politics, New Left, Cultural Marxism..people had enough...

https://youtu.be/E7KATHMZS1A

 

Hyklermedia og hyklerpolitikerne klager for tiden svært så intenst over hva de kaller "Fake News". Samtidig har de i de siste 100 år servert verdens befolkning FAKE HISTORY og LØGN på LØGN i en gigantisk skala det nærmest ikke finnes måleenheter for i menneskehetens vokabular. Jeg er møkka lei av disse løgnere og svindlere, og deler herved en ny del av mitt bidrag for å hjelpe menneskeheten å sende disse bandittene på søppelhaugen!

https://norgesaksjonen.org/2016/11/24/6-millioner-joder-allerede-i-1839-et-zionist-talmudisk-okkult-mantra-gjentatt-i-offentlighet-ad-nauseam-fra-1839-og-frem-1945-for-a-kick-starte-mytene-om-anti-semittisme-og-folkemord-pa-6-mill/

 

Meget bra innlegg i Dagbladet, av Lars Rønbeck og Tore B. Krudtaa. Bør leses i de tusen hjem.

http://www.dagbladet.no/kultur/norgespartiet---en-samfunnstrussel/65359423

Den som studerer vårt politiske system (parlamentarismen) vil oppdage at dette system hovedsakelig er designet for å FRATA befolkingen makt og overføre denne til særinteresser som har satt seg selv i posisjon til å manipulere folkemeningen, uten å reellt sett måtte stå til ansvar for dette. Og det fordi politikernes lojalitet i større og større grad kan kjøpes og korrumperes, og flyttes mot internasjonale interesser og agendaer i strid med landets og befolkningens kortsiktige og langsiktige interesser.

Innførelse av DIREKTEDEMOKRATI derimot, tilbakefører makten og styringsretten til FOLKET, og politikk kan bedre iverksettes på en måte som FAKTISK tjener folket og landets kortsiktige og langsiktige interesser.

En kan bestikke og korrumpere representanter for parlamentarismen, men det er straks vanskeligere å bestikke og korrumpere et helt folk, spesiellt etter at FOLKET har fått oppgradert sin kunnskap og forståelse av HVORDAN SELV LEDE i stedet for å LA SEG LEDE!

Håper mange forstår nytten i å dele denne artikkelen. God lesning :-)

 

Lytt til hva "menneske-eteren" IDI AMIN har å si om Israel og sionistene.

http://zionistreport.com/2016/10/video-idi-amin-israeli-control-uganda-america-world/

 

De arbeider for STERK SENSUR av internet. Merkel sier jo rett ut at elitens diktaktur ikke er levedyktig med mindre de fritt kan kneble ubehagelig kritikk og avslørende sannheter. SENSUR må tydeligvis også til for å hindre såkalt "Fake News" å hjelpe nye "Trumps" å komme til makten også i Europa:

Apparently blaming this rising populism — politics that are popular with voters — on the internet, the German chancellor implied the internet would have to be subject to restrictive censorship laws as were enacted by many European nations to stem the disruptive effect of the printing press. She said:

“Digitisation is a disruptive technological force that brings about deep-seated change and transformation in society. Look at the history of the printing press, when this was invented what kind of consequences it had. Or industrialisation, what consequences that had.

“Very often, it led to enormous transformational processes within individual societies and it took a while until societies learned to find the right kinds of policies to contain this, to manage and steer this. We live in a period of profound transformation.”

http://www.breitbart.com/london/2016/11/17/merkel-obama-internet-disruptive-force/

 

Det e tel å bælje av, men det har vi faen ikkje tid tel! Nu må vi bærre få spredt den her type artikla, og få rista folk ut av tornerosesøvnen!

http://www.jostemikk.com/om-de-trump-hapende-og-antisemittisme/

 

Vi er alle nødt til å bidra til å STOPPE SIONISMEN. Disse 3 videoer viser HVORFOR!

1 min read

Når en har sett og lyttet gjennom disse tre videoer, så vil det neste naturlige og ansvarlige skritt være å sette seg inn i bl.a Kalergi-planen, og deretter dele disse videoer og informasjon med så mange som mulig!

Og så må vi i fellesskap gå grundig til verks for å kartlegge, identifisere og eliminere sionistenes innflytelse i Norge. Det blir ingen enkel oppgave, men ALT avhenger av at vi klarer det!

Vedrørende Kalergi-planen, så vil nedenforstående video tjene som en god indikator og illustrasjon av hvor langt sionistene har kommet med implementeringen av denne: